مجتمع مسکونی ۱۵۴ تهرانپارس

موقعیت : تهران،ایران

کارفرما: عزیزی

سال: 

نوع پروژه: مسکونی

وضعیت: تکمیل شده

Share : Share on Facebook Share on Twitter

طراحی ۱۵۴ مسکونی