ویلای دربند

طرح و اجرا: شرکت طرح معماری ترقی جاه، محمد ترقی جاه

همکار طرح: حسین شیرازیان

مکان: تجریش تهران

سال ساخت: 1394

کارفرما: ترقی جاه، میثاقی

#ویلایی #مسکونی

Share : Share on Facebook Share on Twitter

طراحی ویلای دربند