مجتمع تجاری هروی سنتر

موقعیت : تهران،ایران

کارفرما:

سال: 

نوع پروژه: تجاری و اداری

وضعیت: تکمیل شده

Share : Share on Facebook Share on Twitter

طراحی هروی سنتر