ساختمان اداری گل آذین

آرشیتکت: محمد ترقی جاه

تیم طراحی: امین شیرزاد، مهدی کیانی، حسین ناصری ذاکر، محمد کلهر

کارفرما: شرکت عرش پویا

مکان: بلوار گل آذین، بلوار جردن، تهران

تاریخ: 1395-1397

#اداری #شیشه

Share : Share on Facebook Share on Twitter

طراحی ساختمان گل آذین