درباره ما

شرح خدمات ما:

هنر و طراحی | طراحی معماری | تحقیق | آموزش و پرورش | توسعه ایده | نقشه های ساختمانی | طراحی داخلی | طراحی روشنایی | طراحی منظر | طراحی سازه ای | طراحی برق و مکانیک | سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت پروژه های ساختمانی | نظارت بر تیم های سازنده | کنترل کیفیت | ارائه پروانه و پروانه ساختمانی مورد نیاز | ساخت کلید در دست 

ماموریت ما:

خلاقیت در تمام جنبه های طراحی. | سریعترین برنامه ریزی ساخت و ساز با توجه به بودجه مشتری. | تمام پروژه های ساخته شده با کیفیت ساخت تضمین می شوند

نرم افزارهایی که ما استفاده می کنیم:

ArchiCAD 22 | Rhino | Grasshopper | AutoCAD | Revit | 3Ds Max | VRay | Lumion 10 | Photoshop | Adobe inDesign | Sketchup | SketchBook Pro | DIALux evo | ETABS | Camtasia |Ms Project